• Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
  • Shower-save.nl houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
  • Op de websites van Shower-save.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen. Om uw cookie instellingen aan te passen kijkt u op deze pagina.
  • U treft op de sites van Shower-save.nl mogelijk links naar andere sites aan. Shower-save.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
  • Shower-save.nl kan uw persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde partners wanneer u zich inschrijft voor een event of zich aanmeldt voor een service of dienst.
  • Bij het bestellen van een product gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het verwerken van uw gegevens voor de afronding van de bestelling.
  • Shower-save.nl kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractienivo (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).
  • Door uw gegevens in te vullen geeft u Shower-save.nl toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van interieur, en bouw gerelateerde onderwerpen waaronder maar niet uitsluitend over interieur en evenementen. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.
  • Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@shower-save.nl
  • Dit privacy-statement van Winst uit je woning kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit privacy-statement.